Dialog Techniczny w ramach projektu Budowa infrastruktury B+R

Dnia 26 marca 2013r. został przeprowadzony Dialog Techniczny w ramach projektu Budowa infrastruktury B+R w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywania i przywracania czynności życiowych.
Miejsce Dialogu Technicznego: Gabinet Kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
Uczestniczący w Dialogu Technicznym.
Ze strony Zamawiającego:
Przewodniczący Komisji         - prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski
Członek Komisji                     - mgr Mirosław Kochański
Sekretarz Komisji                   - mgr Zbigniew Skorupski

Zaproszeni goście:
Pan Marek Barcewicz – przedstawiciel firmy LPM sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.